Kontaktinformasjon

Stadsbygd Båtsenter AS
Sandbakkveien 24
7105 Stadsbygd

Telefon: 99 25 55 50
Epost: post@stadsbygd-batsenter.no

Org.nr 989 995 014

Karl Johan Haugerø

Daglig leder, Verksmester og Salg

kj@stadsbygd-batsenter.no

 

Gry Ellevset

Administrasjon, økonomi, markedsføring og HMS

gry@stadsbygd-batsenter.no

 

Robert Rønning

Butikk og deleansvarlig

robert@stadsbygd-batsenter.no

 

Heidi Ellevset Haugerø

Administrasjon og markedsføring

Jan Egil Grønning

Teknisk leder og ansvarlig for lærlinger

jan-egil@stadsbygd-batsenter.no

 

Vitalijus Katkovskis

Mekaniker

Thomas Solstad

Mekaniker

Jan Even Johansen

Motormekanikerlærling