Kontaktinformasjon

Stadsbygd Båtsenter AS
Sandbakkveien 24
7105 Stadsbygd

Org.nr 989 995 014

Karl Johan Haugerø


Daglig leder, Verksmester og Salg

kj@stadsbygd-batsenter.no

 

Gry Ellevset


Administrasjon, økonomi, markedsføring og HMS

gry@stadsbygd-batsenter.no

 

Robert Rønning


Butikk og deleansvarlig

robert@stadsbygd-batsenter.no

 

Heidi Ellevset Haugerø


Administrasjon og markedsføring

Jan Egil Grønning


Mekaniker, teknisk leder og fagligansvarlig for lærlinger

jan-egil@stadsbygd-batsenter.no

Vitalijus Katkovskis

Mekaniker

Jan Even Johansen

Motormekaniker

stadsbygd båtsenter logo

Jaksa Oreb


Motormekaniker

post@stadsbygd-batsenter.no