Kontaktinformasjon

Stadsbygd Båtsenter AS
Sandbakkveien 24
7105 Stadsbygd

Org.nr 989 995 014

Karl Johan Haugerø


Daglig leder, Verksmester og Salg

kj@stadsbygd-batsenter.no

 

Gry Ellevset


Administrasjon, økonomi, markedsføring og HMS

gry@stadsbygd-batsenter.no

 

Robert Rønning


Butikk og deleansvarlig

robert@stadsbygd-batsenter.no

 

 

Heidi Ellevset Haugerø


Administrasjon og markedsføring

heidi@stadsbygd-batsenter.no

Jan Egil Grønning


Mekaniker, teknisk leder og fagligansvarlig for lærlinger

janegil@stadsbygd-batsenter.no

 

Jan Even Johansen

Motormekaniker

post@stadsbygd-batsenter.no

Øyvind Nyborg

Mekaniker

post@stadsbygd-batsenter.no

Jaksa Oreb


Motormekaniker

post@stadsbygd-batsenter.no

 

Jaber Ismail


Båtpleier 

post@stadsbygd-batsenter.no

Jan Ove Fenstad


Servicemekaniker 

janove@stadsbygd-batsenter.no

 

Kim Andre Arbman


Lærling, motormekaniker 

post@stadsbygd-batsenter.no

 

Kristian Aunmo Tung


Driftsmedarbeider

post@stadsbygd-batsenter.no

 

stadsbygd båtsenter logo

Einar Husby


Mekaniker

post@stadsbygd-batsenter.no